פתאל על הזמן

כשנכנסתי היה 500 חדרים עכשיו נשאר 163

מתוק מדבש @דבש 114 נקודות @דבש /4" עוקבים

לפרטים נוספים

פרטים נוספים ב- Fattal-alazman

תגובות

@LeoS70
@
@LeoS70
@Dudido
@LeoS70
@MeirCohen40
@Bennys
@MeirCohen40
@Shaiogle
@morre76
@Bennys
@ZeevCo
BEE.DEALS
מוח כוורת לצרכנות נבונה