מבחן הטלוויזיות … ממון ידיעות אחרונות 8/6/18 55 אינץ.

איזה דשא הכי ירוק

איזה דשא הכי ירוק מבחן הטלוויזיות … ממון ידיעות אחרונות 8/6/18
55 אינץ.

Ofer --- @Ofer7 64 נקודות @Ofer7 /22" עוקבים

לפרטים נוספים

פרטים נוספים ב- Yediot

תגובות

@OmriMes
@Din€Duek
@yoyo70
@ShawnCohen
@
@kevin10
@Ofer7
@BenHur
@Din€Duek
@BenHur
BEE.DEALS
מוח כוורת לצרכנות נבונה