Jbl flip ב150 שקל לחייל שיש חשבון pepper

תקנון פפר

תקנון פפר מבצע מעולה על הרמקול הנייד של jbl flip 3, רלוונטי לחיילים שיש להם חשבון פפר.
תקנון בלינק

לביא עורקבי @לביא נקודות @לביא /5" עוקבים

לרכישה:

לרכישה: 150₪ ב-Caveret

תגובות

@לביא
@Fishh
@אביאלכהן70
@Fishh
@לביא
@לביא
@Lidor1
@liory83
BEE.DEALS
מוח כוורת לצרכנות נבונה