שואב שוטף Dreametech L10s Ultra

Amazon.com - Dreametech L10s Ultra Robot Vacuum and Mop Combo, Auto Mop Cleaning and Drying, Self-Refilling and Self-Emptying Base for 60 Days of Cleaning, 5300Pa Suction and AI Navigation, Compatible with Alexa

Amazon.com - Dreametech L10s Ultra Robot Vacuum and Mop Combo, Auto Mop Cleaning and Drying, Self-Refilling and Self-Emptying Base for 60 Days of Cleaning, 5300Pa Suction and AI Navigation, Compatible with Alexa נמכר על ידי Dreame international
193.5$ משלוח + 145$ מיסים
120 וולט בלבד (דורש שנאי)

Bee Dil @Shaiogle 27 נקודות @Shaiogle /19" עוקבים

לרכישה:

לרכישה: 630$ ב-Amazon

תגובות

@adi518
@ozzzz
@adi518
@Shaiogle
@ליאור770
@ZtavZ
@HEOHH
BEE.DEALS
מוח כוורת לצרכנות נבונה