זכאות לדמי אבטלה

עבדתי באותו מקום עבודה כמעט 6 שנים, העסקתי נגמרה שם.
משהו עבר את זה ויכול לספר לי על התהליך בביטוח לאומי לזכאות לדמי אבטלה?

Alex Bee @Alexx נקודות @Alexx /21" עוקבים

לפרטים נוספים

פרטים נוספים ב- Hon

תגובות

@Alexx
@Nir_x7
@Alexx
@Alexx
@yosilogen70
@Alexx
@Sylver
@Alexx
@OrenR70
@Beebee
@Alexx
@Sylver
@Alexx
@Alexx
@שרוןלוי
@MosheHadad70
@NoamAm
@Alexx
@Nir_x7
@BeerPe
@cochilao
@Alexx
@TATA_BOX
@shadow9e
@shadow9e
@Alexx
@shadow9e
@Alexx
@Nir_x7
BEE.DEALS
מוח כוורת לצרכנות נבונה