שפל חדש במחירי המסיכות

מתקרב למחיר של מסיכה כירורגית.
29.90 לעשירייה.
בנוסף, ק"ג תמרים מסוג מג'הול, סוג מעולה, אני
משתמש בסוג הזה הרבה בשנה האחרונה,ב 12.90₪, ומצנני אוויר דיגיטלים במחיר טוב.

ae01 Ae01 @ae001 נקודות @ae001 /33" עוקבים

לפרטים נוספים

פרטים נוספים ב- Facebook

תגובות

@ae001
@liory83
@ae001
@liory83
@ae001
@המתנחל
@Marik
@Zvi_1
@DAHUJI
@gilgol
@דאבל_דיפ
@shaiky
@DAHUJI
@liory83
@gilgol
@liory83
@gilgol
@sagilevi
@ae001
@liory83
@ae001
@מיכאלאביב70
@gilgol
@liory83
@ae001
@gilgol
@דאבל_דיפ
@bobsacamano
@דאבל_דיפ
@liadsh99
@liadsh99
@ae001
@sagilevi
@gilgol
@ae001
@bobsacamano
@ae001
@ArielLevin70
@sagilevi
@sagilevi
@ae001
@gilgol
@ae001
@kongo85
@gilgol
@liadsh99
@ae001
@kongo85
@Gabbyak
BEE.DEALS
מוח כוורת לצרכנות נבונה