50 מסיכות ב 29 שח. ויקטורי, בסניפים.

לא מותנה במינימום.

mor mor @morre76 31 נקודות @morre76 /11" עוקבים

לרכישה:

לרכישה: 29₪ ב-Victory

תגובות

@
@danielove
@liadsh99
@Israeli
@morre76
@Odin
@Ssj_Osher
@f15f16
@liory83
@ORIEL
@liadsh99
@ORIEL
@Odin
@Ssj_Osher
@Itsik
@DavidY
@fresh70
@סמואל
BEE.DEALS
מוח כוורת לצרכנות נבונה