סודהסטרים תפצה לקוחות זכאים במיכלי גז על חשבונה

בעקבות הסדר פשרה: סודהסטרים צפויה לפצות לקוחות זכאים במיכלי גז על חשבונה

בעקבות הסדר פשרה: סודהסטרים צפויה לפצות לקוחות זכאים במיכלי גז על חשבונה במסגרת תובענה ייצוגית שהוגשה נגד החברה נטען כי סודהסטרים הציגה ללקוחות מצג שווא לפיו הם לא יכולים למלא את מיכלי הגז באמצעות ספקי גז אחרים, ובנוסף גבתה מחיר מופרז עבור החלפת המיכלים. לפי הסדר הפשרה, שדרוש אישור ביהמ"ש, החברה תפצה לקוחות זכאים בשווי כולל של כ-8 מיליון שקלים


חברי הקבוצה שההסכם יחול עליהם כוללים כל אדם אשר רכש גז במיכל גז כחול (מיכל גז 2 CO של סודהסטרים המתחבר למכשיר ההגזה באמצעות הברגה) כמוצר בודד או כחלק ממארז או כחלק מתכנית גז ישירות מסודהסטרים או בנקודת מכירה מכל סוג שהוא לרבות בדרך של החלפת מיכל גז ריק במיכל גז מלא, בתקופה שתחילתה שבע שנים לפני יום הגשת בקשת האישור. במסגרת הסכם הפשרה יעודכנו מצגי סודהסטרים בנוגע למיכלי גז כחולים.


באשר לפיצוי לקוחות קיימים (בקבוצה זו כלולים לקוחות ישראלים המנויים בתוכנית המוצעת על ידי סודהסטרים בישראל כנגד תשלום, במסגרתה ניתנים ללקוחות ישראלים מוצרים ושירותים שונים, לרבות שירותי החלפה של מיכל גז ריק במיכל גז מלא למשך תקופה). הוסכם כי סודהסטרים תשלח 86 אלף מיכלי גז ללקוחות קיימים (ובכל מקרה לא פחות מ-2 מיכלי גז לכל לקוח קיים) במשלוח חינם, ללא צורך בדרישה מאת הלקוח. מיכלים אלה לא יימנו בזכאות הקיימת לאותם לקוחות בתוכנית הגז עליה הם מנויים, והם יישלחו שלא כנגד מסירת מיכלי גז ריקים.


יידוע הלקוחות הקיימים על זכאותם לפיצוי ייעשה באתר סודהסטרים, במסרון ובעת שיחה עם לקוח קיים בנוגע לתיאום המשלוח. אומדן שווי הפיצוי ללקוחות הקיימים הוא כ-5 מיליון שקלים מתוך ה-8 מיליון שקלים.


למי שכבר אינו לקוח של החברה, יינתן פיצוי בדמות החלפת מיכלי גז ריקים במיכלי גז מלאים, ללא תשלום בגין ההחלפה. לצורך כך סודהסטרים תעמיד סך כולל של כ-2.9 מיליון שקלים. יידוע אותם לקוחות יעשה באתר החברה, במסרון ו/או בהודעת דואר אלקטרוני.

אני אני @אני2 119 נקודות @אני2 /50" עוקבים

לפרטים נוספים

פרטים נוספים ב- Ynet

תגובות

@Dudido
@kongo85
@hagits77
@kongo85
@ebadichi
@kongo85
@mran0250
@kongo85
@Sweetums
@kongo85
@אני2
@kongo85
@Dudido
@Sweetums
@kongo85
@sagib4u
@lierez
@kongo85
@kongo85
@Dudido
@kongo85
@Sweetums
@HassiD
@Dudido
@Dudido
@PageUp
@PageUp
@Sweetums
@PageUp
@Trixie
@אני2
@Ahia20
@Ahia20
@hagits77
@hagits77
@ZtavZ
@Ratchet_And_Clank
@HassiD
@Sweetums
@אני2
@Trixie
@Dudido
@Dudido
@YuvalS04
@Trixie
@אני2
@Jacky
@Trixie
@YuvalS04
@dpblog
@YuvalS04
@yoyo70
@אני2
@Jacky
@yoyo70
@אני2
@yoyo70
BEE.DEALS
מוח כוורת לצרכנות נבונה