70 אחוז על הפריט השני - או במילים אחרות, עד

FOX

FOX 70 אחוז על הפריט השני - או במילים אחרות, עד 35 אחוז הנחה אפקטיבית. כנראה רק בחנות פיזית.

אבי בי @אבי_בי 22 נקודות @אבי_בי /53" עוקבים

לפרטים נוספים

פרטים נוספים ב- Fox

תגובות

@אבי_בי
@אבי_בי
@
@אבי_בי
@
BEE.DEALS
מוח כוורת לצרכנות נבונה