Oron Ben Zvi

Rank: 1. NewBee 15 followers Follows 1 People
משעמם, בנאלי, עייף תמידית. שגרתי, נרדם מול הטלוויזיה, אוהב ג'אנק פוד. לא מאמין בקריאת ספרים, ומשתדל להתרחק מכל פעילות גופנית מאמצת. משתדל לא לצאת מהבית. נהנה לשבת בסלון, להתמקד במנורה ולמדוד את אורך הזמן שאני יכול להביט בה בלי למצמץ. אם חייב לבחור פעילות,
BEE.DEALS
מוח כוורת לצרכנות נבונה