Lior Roiter

Rank: 4. דבורת דבש 10 followers Follows 1 People
מחפש את האושר והשלווה עם האישה שאיתי. כל השאר באמת.. אבל באמת שלא חשוב
BEE.DEALS
מוח כוורת לצרכנות נבונה