Eliav Nagar

Rank: 1. NewBee 5 followers Follows 2 People
אני מכיל בתוכי מגוון עצום של רגשות ועם זאת, פשוט. אני מלך בעולמי ועם זאת, נתין לאלו שאוהב. אני מכיל חמלה אדירה ואכזריות נדירה. יש בי השקיפות המלאה ואת הסוד הכמוס ביותר. בתוכי טוב לב אין סופי וגם רוע דורסני. אני אדיב כלפי אחד ובעל כעס כלפי אחר. יש בי אהבה
BEE.DEALS
מוח כוורת לצרכנות נבונה