מפוח תואם מקיטה במחיר מעולה

Buy Products Online from China Wholesalers at Aliexpress.com

Buy Products Online from China Wholesalers at Aliexpress.com מכשיר שנראה זהה 1:1 למפוח של מקיטה
עובד עם הסוללות 18V של מקיטה

https://www.aliexpress.com/item/4000576742637.html

סלאבה מיצ'נקו @Payback נקודות @Payback /26" עוקבים

לרכישה:

לרכישה: 116.2₪ ב-AliExpress

תגובות

@LeoS70
@משהד70
BEE.DEALS
מוח כוורת לצרכנות נבונה