Hisense Smart TV 49" K3110 Series ביריד חבר עולה 1795

Hisense Smart TV 49" K3110 Series
ביריד חבר עולה 1795 אחרי הורדת 5% במעמד חיוב.
מישהו מכיר את הדגם הזה?

Haim Gri @Haim70 נקודות @Haim70 /9" עוקבים

לרכישה:

לרכישה: 1795₪ ב-Hisenseil

תגובות

BEE.DEALS
מוח כוורת לצרכנות נבונה