למי שצריך מתאם חצי צול ל-"8\3 ישראלי

יותר טוב וזול מרוב הדרעק שנמכר בארץ.

Thor Father @Odin נקודות @Odin /114" עוקבים

לרכישה:

לרכישה: 3.7₪ ב-AliExpress

תגובות

@Odin
@שרוןלוי
@giyRoz70
@Odin
@DorAvraham
BEE.DEALS
מוח כוורת לצרכנות נבונה