למי שצריך מתאם חצי צול ל-"8\3 ישראלי

יותר טוב וזול מרוב הדרעק שנמכר בארץ.

עדי אזולאי @עדיאזולאי70 נקודות @עדיאזולאי70 /93" עוקבים

לרכישה:

לרכישה: 3.8₪ ב-AliExpress

תגובות

@עדיאזולאי70
@שרוןלוי
@giyRoz70
@עדיאזולאי70
@DorAvraham
BEE.DEALS
מוח כוורת לצרכנות נבונה