בוצע כרגע עידכון שאמור לטפל בהמון בעיות שמשתמשים חווים

בי.דילז - מוח כוורת לצרכנות נבונה

בי.דילז - מוח כוורת לצרכנות נבונה נא לטעון מחדש את האתר ולהתחבר מחדש במידת הצורך.
העידכון אמור לטפל בבעיות בהן משתמשים נתקלים בעמודי שגיאה כאשר מנסים לטעון את האתר / משתמשים שמתנתקים מהמערכת אחרי זמן מאוד קצר וצריכים להתחבר מחדש לעיתים דחופות.

Gal Weissman @Shmatul נקודות @Shmatul /3738" עוקבים

לפרטים נוספים

פרטים נוספים ב- Bee.Deals

תגובות

@עדיאזולאי70
@Shmatul
@עדיאזולאי70
@Sylver
@עדיאזולאי70
@Shmatul
@מאיראלוני70
@ShaySS
@Ofer7
@עדיאזולאי70
@Ofer7
@Shmatul
@Shmatul
@EyalPery
@Ofer7
@Sylver
@Ofer7
@orand
@Shmatul
@Shmatul
@Shmatul
@Shmatul
@EyalPery
@ShaySS
@Ofer7
@עדיאזולאי70
@Ofer7
@Shmatul
@Ofer7
@מנחם
@מנחםכהן
@Shmatul
@elaad5
BEE.DEALS
מוח כוורת לצרכנות נבונה