Haloween Sale 2019 - Steam

מבצעים על משחקים מפחידים לקראת ההאלווין. ולא רק.

מי שלא דחוף לו, ממליץ לחכות למבצעי החורף.

Pb Ag @thenorthernpole 13 נקודות @thenorthernpole /16" עוקבים

לפרטים נוספים

פרטים נוספים ב- Steampowered

תגובות

@thenorthernpole
@RON18
BEE.DEALS
מוח כוורת לצרכנות נבונה