משקה מונסטר בפחית 5 ₪

משקאות אנרגיה 500 מ״ל של המותג Monster, באושר עד, 2 ב 10 ₪. ארגז ב 120 ₪ לעומת 175 ב KSP. כלומר 5 ₪ באושר עד לעומת 7.3 ב KSP. בד״כ עולה בין 8 ל 10 ברשתות השיווק.
נמכר במחיר זה בזוגות 2 ב 10 ₪
אושר עד בני ברק, לא יודע לגבי שאר הרשת.

Kroto Kroto @Kroto 54 נקודות @Kroto /15" עוקבים

לפרטים נוספים

פרטים נוספים ב- Banggood

תגובות

@TimorG70
@כרמלהגלבוע
@TimorG70
@כרמלהגלבוע
@Kroto
@TimorG70
@TimorG70
@Kroto
@Deborah
@kongo85
@TimorG70
@TimorG70
@kolBm70
@Mr_Cat
@kolBm70
@Kroto
@כרמלהגלבוע
@Amir70
@כרמלהגלבוע
@TimorG70
@כרמלהגלבוע
@TimorG70
@כרמלהגלבוע
@אבי_בי
@כרמלהגלבוע
@אבי_בי
@TimorG70
@אבי_בי
@כרמלהגלבוע
@TimorG70
@כרמלהגלבוע
@אבי_בי
@כרמלהגלבוע
@TimorG70
BEE.DEALS
מוח כוורת לצרכנות נבונה