בקרוב: מעבר קל יותר בין חברות טלוויזיה

בקרוב: מעבר קל יותר בין חברות טלוויזיה

בקרוב: מעבר קל יותר בין חברות טלוויזיה לפי שר התקשורת, החברה אליה עובר הצרכן היא זו שתדאג להודיע למתחרה על הניתוק ולהחזיר לה את הציוד. כיום החובה הזאת מוטלת על החברה הנעזבת

ליאור ליאור @liory83 נקודות @liory83 /113" עוקבים

לפרטים נוספים

פרטים נוספים ב- Ynet

תגובות

@yosilogen70
@אריה
@Daniell
BEE.DEALS
מוח כוורת לצרכנות נבונה