מסיכת הגנה

10 פילטרים לעבודה להגנה מאבק

10 פילטרים לעבודה להגנה מאבק 10 יחידות של פולימר הגנה מאבק על הנשימה בזמן עבודה עם כלים כמו משחזות דרמלים ועדו

B*** B*** @BlvBlv 7 נקודות @BlvBlv /19" עוקבים

לרכישה:

לרכישה: 1£ ב-eBay

תגובות

BEE.DEALS
מוח כוורת לצרכנות נבונה