[חינם] קורס מרתון 15 שע' ברצף של PT מתחיל מעכשיו.

מאד אוהב את הקונספט הזה של בינג' האלו שמשודרים ללא הפסקה וללא פרסומות,

תוכן הקורס:

⭐️ Course Contents ⭐️
⌨️ (0:00) - Course Introduction/whoami
⌨️ (6:12) - Part 1: Introduction, Notekeeping, and Introductory Linux
⌨️ (1:43:45) - Part 2: Python 101
⌨️ (3:10:05) - Part 3: Python 102 (Building a Terrible Port Scanner)
⌨️ (4:23:14) - Part 4: Passive OSINT
⌨️ (5:41:41) - Part 5: Scanning Tools & Tactics
⌨️ (6:56:42) - Part 6: Enumeration
⌨️ (8:31:22) - Part 7: Exploitation, Shells, and Some Credential Stuffing
⌨️ (9:57:15) - Part 8: Building an AD Lab, LLMNR Poisoning, and NTLMv2 Cracking with Hashcat
⌨️ (11:13:20) - Part 9: NTLM Relay, Token Impersonation, Pass the Hash, PsExec, and more
⌨️ (12:40:46) - Part 10: MS17-010, GPP/cPasswords, and Kerberoasting
⌨️ (13:32:33) - Part 11: File Transfers, Pivoting, Report Writing, and Career Advice

תהנו למי שרלוונטי.

Thor Father @Odin נקודות @Odin /116" עוקבים

לפרטים נוספים

פרטים נוספים ב- Youtube

תגובות

@Odin
@Golan
BEE.DEALS
מוח כוורת לצרכנות נבונה