Get $5 when you play a song on Amazon Music

כנראה לא יעבוד לכולם, וחלק מהחבר'ה בפורומים בלעז טוענים שקיבלו מייל שמודיע על תחילת המבצע מה15 לינואר, ואחד טוען שב18 [בקישור רשום שהחל מה25]
בקיצור, אם קיבלתם במייל, אולי יעבוד לכם
זה למוזמנים בלבד, ראו הערות בקישור
ושמא יפגע בסיכוייכם, אל תנגנו עדיין שום דבר, אלא אם הגיע התאריך במיועד - יש מצב שזה ל"ניגון" הראשון דרך הפלטפורמה בלבד
אלה הרשמים, לשיפוטכם
לי, כמובן, לא היה ELIGIBLELELLELE

yoyo work @yoyo70 51 נקודות @yoyo70 /32" עוקבים

לפרטים נוספים

פרטים נוספים ב- Amazon

תגובות

@מתכנת
@yoyo70
@adam54321
@yoyo70
@מתכנת
@DAHUJI
BEE.DEALS
מוח כוורת לצרכנות נבונה