cd slot phone holder mount

Google

Google מחפש כזה מוצר
רק משהו שיחזיק מעמד
ולא יעוף מכל במפר
הנוכחי הודבק לחתיכת קרטון עבה
עם דבק חזק אבל לא נראה אסתטי
מעדיף לקנות אחד עמיד מראש

מאור פריזאט @maorosh נקודות @maorosh /28" עוקבים

לפרטים נוספים

פרטים נוספים ב- Google

תגובות

@Eliranl
@roubchin
@Clio172
BEE.DEALS
מוח כוורת לצרכנות נבונה