דרמל - ראשי טונגסטן

10x 1/8" Tungsten Carbide cutter Rotary Burr Set C

10x 1/8 ראשי טונגסטן - מעולים !!! לדרמל

Ben Levi @BlvBlv נקודות @BlvBlv /19" עוקבים

לרכישה:

לרכישה: 60.2₪ ב-eBay

תגובות

BEE.DEALS
מוח כוורת לצרכנות נבונה