דרמל - ראשי שיוף

50 pcs of 6mm ( 1/4" inch ) coarse GRIT 120 Rotary

50 pcs of 6mm ( 1/4 ראשי שיוף חבילה גדולה בזיל הזול לדרמל

B*** B*** @BlvBlv נקודות @BlvBlv /19" עוקבים

לרכישה:

לרכישה: 20.7₪ ב-eBay

תגובות

BEE.DEALS
מוח כוורת לצרכנות נבונה