DHL DHL בושה של חברה

DHL | ישראל | עברית

DHL | ישראל | עברית אני אקצר את הסיפור , אחי מחר מתגייס , הזמנתי לו שעון של G Shock מתנה , שלחו את השעון יחסית מהר לDHL , DHL התעכבו והמשלוח הגיע לארץ , רוצים לתאם לי אותו למחר , מחר כבר מאוחר מידי . ניסיתי לדבר איתם ( 25 דק על הקו ) , והתחננתי פשוט שישחררו לי את המשלוח , אמרתי להם שאגיע לכל נקודה בארץ .
חברה בעל שירות גרועה בעיני , לא פעם ראשונה ולא שנייה שנכוותי מהם ,
יש דרך ליצור קשר (אפילו גורמים קצת יותר גבוהים בחברה) איתם ולנסות לשחרר אותו היום?

Nave Balastra @Balastra0 נקודות @Balastra0 /11" עוקבים

לפרטים נוספים

פרטים נוספים ב- Dhl

תגובות

@LiorBm70
@BenHur
@Balastra0
@shamuel
@LiorBm70
@Balastra0
@גילגלורי
@Balastra0
@גילגלורי
@Balastra0
@LiorBm70
@Balastra0
@Shalom70
@Balastra0
@גילגלורי
@Din€Duek
@Balastra0
@Din€Duek
@AlonBarash
@Balastra0
@BenHur
@AlonBarash
BEE.DEALS
מוח כוורת לצרכנות נבונה