בוכנת גז להרמת דלת ארון.

KAK 100N /10kg Copper Force Cabinet Door Lift Support Gas Strut Hydraulic Spring Hinge Kitchen Cupboard Hinge Furniture Hardware

KAK 100N /10kg Copper Force Cabinet Door Lift Support Gas Strut Hydraulic Spring Hinge Kitchen Cupboard Hinge Furniture Hardware פה בגרידיסטאן 35 וצפונה
בד''כ מחליפים כמה באותה העת , תעשו לבד החשבון.

bob sacamano @bobsacamano נקודות @bobsacamano /28" עוקבים

לרכישה:

לרכישה: 9.6₪ ב-AliExpress

תגובות

@DAHUJI
@DAHUJI
@miki419
@YoniBBB
@giyRoz70
BEE.DEALS
מוח כוורת לצרכנות נבונה