תחרות ״דבורת החודש״ - חוזרת !

הוותיקים כאן בטח זוכרים!
״דבורת החודש״, תחרות השיתוף של הכוורת - מהדורת דצמבר 19 - ינואר 20.

כרגיל:
הפוסט הכי מעניין, הכי משותף, הכי אהוב והכי מטוקבק בכוורת, שיפורסם מהיום (20/12/2019) לתאריך 20/1/2020 בשעה 23:59:59 -
יזכה את המפרסם/ת בסט קונסולת Nintendo Switch Lite הכולל גם מגן מסך מזכוכית וקייס נשיאה איכותי מבית נינטנדו,
אחריות יבואן רשמי בארץ.

https://www.nintendo.com/content/dam/noa/en_US/images/switch/lite/lite-photo-05.jpg

הפרס בשווי של למעלה מ-1,000 ש״ח** ומתנת אתר בי.דילז.

---

אילו תכנים רשאים להשתתף בתחרות?
כל פוסט שיפורסם בכוורת (אתר בי.דילז) מרגע זה ועד לסיום התחרות.

איך נבחר המנצח?
לכל דיל בכוורת יש מדד רייטינג שמורכב ממספר התגובות, מספר הצפיות, מספר הכניסות לדיל, מספר סימוני ׳קניתי׳ וכו׳. המערכת מקטלגת את הפוסטים לפי מדד פופולאריות המרכיב את היחסים בין הנתונים השונים. הזוכה יהיה מפרסם הפוסט בעל מדד הפופולאריות הגבוה ביותר. בסיום התחרות תפורסם טבלת הדירוג לפוסטים המובילים ושם המנצח.

איך אפשר לשפר את סיכויי הזכייה?
- מומלץ לשתף את הפוסט שלכם בכוורת ברשתות החברתיות, להזמין חברים פנימה, לעשות ׳אהבתי׳, לקנות או לדבר על הדיל.


תנאי ההשתפות בתחרות התחרות:

- המשתתף בתחרות מקבל עליו את התנאים להלן ומשחרר אתהנהלת אתר בי.דילז (עורכת התחרות) מכל טענה ו/או תביעה הקשורה להשתתפות בתחרות ובזכייה בה.
בהשתתפותו בתחרות מאשרים המשתתפים ומסכימים לפרסום שם המפרסם ולסיקור זכייתו - וזאת ללא קבלת כל תמורה נוספת ו/או אחרת להוציא הפרס בו זכה.

הזוכה בתחרות מאשר כי אין בתכנים שהועלו על ידו משום פגיעה בקניין רוחני של צד שלישי, בין היתר זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, סמני מסחר, שמות מסחריים, מדגמים, וכדומה ובכלל זה זכויות מוסריות של יוצרים.

למען הסדר הטוב מובהר בזאת כי המשתתף יישא באחריות הבלעדית לשגיאות, טעויות, הפרות חוק ו/או כל תוכן פוגעני אחר שהתכנים שהועלו על ידו עלולים להכיל.

היה והנהלת האתר בי.דילז, עורכת התחרות, תמצא חשד סביר לשימוש לא תקין במערכת, או ניצול לרעה של התחרות ע"י משתתף, לרבות זיוף נתוני פוסטים, רשאית עורכת התחרות לפי שיקול דעתה הבלעדי לפסול את אותו משתמש.
פנייה של משתתפים אחרים בתחרות לפסול משתמש אחר אינה מחייבת את עורכת התחרות לפסול אותו, אם ימצאו לנכון שהשימוש וההשתתפות בתחרות היו תקינים ולפי התקנון, או שאין ברשותן דרך סבירה לבדוק אם אכן בוצעה הפרה של אחד מסעיפי התקנון.

במקרה שייבצר מהזוכה לקבל את הפרס מכל סיבה שהיא, רשאיות עורכת התחרות להעביר את הפרס לזוכה הבא בתור ברשימת הפוסטים הפופולרים, על פי סדר הדירוג ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה, זכאותו של הזוכה המקורי לפרס תתבטל.

הנהלת האתר רשאית לפסול פוסט אשר יתברר, לדעתה הבלעדית, כי אינו עומדת בתנאי ההשתתפות ו/או שאינה זכאית לפרס מכל סיבה
שתמצא לנכון ו/או נמצאה אינה ראויה והולמת, והכל - על פי שיקול דעתה הבלעדי.

בנוסף לתנאי התחרות, ההשתתפות לתחרות היא בהתאם ובהסכמה לתקנון אתר בי דילז.

* הניסוח בלשון זכר הינו לצרכי הנוחות בלבד ויפורש כמתייחס גם ללשון נקבה

** קונסולת ה-Nintendo Switch נפתחה לצורכי ביקורת של האתר והייתה בשימוש

ט.ל.ח

Gal Weissman @shmatul נקודות @shmatul /7423" עוקבים

לפרטים נוספים

פרטים נוספים ב- Bee.Deals

תגובות

@ofir1977
@Eyalme
@roubchin
@Wolf
@Eyalme
@RON18
@Roni77
@DAHUJI
@Odin
@SpeeDevil
@kongo85
@Odin
@shmatul
@נתנאל
@t0x1c
@liory83
@נאורממן
BEE.DEALS
מוח כוורת לצרכנות נבונה