נינג'ה גריל XL AG551 במחיר 799 באושר עד

התמונה מסניף כפר סבא אבל אני מניח שזה בעוד סניפים

Meir Cohen @MeirCohen40 88 נקודות @MeirCohen40 /46" עוקבים

לפרטים נוספים

פרטים נוספים ב- Banggood

תגובות

@Jacky
@f15f16
@MosheTal
@Jacky
@auroraBorealis70
@Payback
@RonGin70
@ראובן
@Daniell
@HassiD
@Daniell
@Payback
@liadsh99
@Daniell
@HassiD
@ShayZi
@Honey
@Payback
@DAHUJI
@f15f16
@Honey
@OzNewman70
@Honey
@Daniell
@DAHUJI
@liadsh99
@Avnergfen
@MeirCohen40
@Daniell
@MeirCohen40
@Daniell
@MeirCohen40
@boaz55
@Daniell
@דנידני
@ראובן
@נתנאל
@Amir55
@יואלי
BEE.DEALS
מוח כוורת לצרכנות נבונה