Avi Tubi

Rank: 1. NewBee 1 followers Follows 1 People
המון אנשים שואלים אותי למה אתה עושה את זה לעצמך אז אני פשוט עונה להם בגלל שאני FMעושה את זה לעצמי אני לא חייב ללכת לבית ספר אני לא חייב לקום מוקדם לעבודה אני לא רוצה לחיות כמותכם בחושך אני לא חייב לקום מהמיטה אני לא חייב לשלם מסים ביוקר אני לא חייב למלא
BEE.DEALS
מוח כוורת לצרכנות נבונה