Erez Mariani

Rank: 2. מדרונית 5 followers Follows 5 People
מטפל ומאמן לבריאות ואיכות חיים - איזון גוף נפש הינה גישה טיפולית עליה מתבססות שיטות טיפול רבות המטפלות במגוון רחב של נושאים וקשיים. הגישה מתבססת על מספר הנחות יסוד: הנחת היסוד הראשונה היא שהאדם הוא יישות המורכבת מגוף, נפש ונשמה, המקיימים בניהם יחסי גומלין
BEE.DEALS
מוח כוורת לצרכנות נבונה