Ziv Aharon

Rank: 1. NewBee 3 followers Follows 0 People
אם אלוהים לא קיים, האדם לא יפסיד דבר אם יאמין בו. אך אם אלוהים קיים, יפסיד הכול אם לא יאמין בו
BEE.DEALS
מוח כוורת לצרכנות נבונה