נפתלי י.

Rank: 4. דבורת דבש 17 followers Follows 605 People
BEE.DEALS
מוח כוורת לצרכנות נבונה