נפתלי י.

Rank: 4. דבורת דבש 14 followers Follows 471 People
BEE.DEALS
מוח כוורת לצרכנות נבונה