אלמוג מיכאלי

Rank: 1. NewBee 1 followers Follows 0 People
בן 40 ,מורה דרך ,נהריה
BEE.DEALS
מוח כוורת לצרכנות נבונה